OMFDKMW | BBFDSWW

Een onthutsende maar fascinerende dans en knokpartij met woorden

A bewildering but fascinating dance and scuffle with wordsThe one-act sketches a hopelessly failing and grim dialogue between two male opposites, in which the younger of the pair confronts the other with some sensitive questions and findings. These, however, are arrogantly rebuffed in the form of played amazement and then provided with false accusations. A fierce duel.

The original encounter took place in Amsterdam on June 21, 1988 in the rather chic tearoom/bar of the Amstel hotel.

Confronting someone and asking for clarification about possible sexual misconduct was a perilous and risky undertaking in 1988.

Because the subject is often misused as easy prey for gossip and backbiting, this substantive dialogue would benefit from a neutral museum identity and therefore comes into its own best in the setting of a contemporary museum or gallery as a playable object.
In 2004 it had a short private exhibition at the COBRA Museum in Amstelveen, where international museum visitors played it at small tables in combination with some performances by professional actors.

BBFDSWW is basically an indictment of the lie and the false promise.
Accordingly, the pages of the script are painted in the tradition of the Apache Indians. It guarantees the safe return from battle.

The use of a chess clock would fit well with the fraught nature of this duel with words.

The dialogue requires a slow but challenging rhythm.
Not nervous, but full of tension.
In reality, it was exactly that.
It’s a constant scanning with lots of time between sentences.

De eenakter schetst een hopeloos falende en grimmige dialoog tussen twee mannelijke tegenpolen, waarin de jongste van het stel de ander confronteert met enkele gevoelige vragen en bevindingen. Deze worden echter arrogant afgepoeierd in de gedaante van gespeelde verbazing en vervolgens voorzien van valse beschuldigingen. Een heftig duel.

De oorspronkelijke ontmoeting had plaats in Amsterdam op 21 juni 1988 in de nogal chique tearoom/bar van het Amstel hotel.

Iemand confronteren en opheldering vragen over mogelijk seksueel wangedrag  was een hachelijke en riskante onderneming in 1988.

Omdat het onderwerp nogal eens misbruikt wordt als gemakkelijke prooi voor roddel en achterklap, zou deze inhoudelijke dialoog gebaat zijn bij een neutrale museale identiteit en komt dan ook het best tot zijn recht in de setting van een hedendaags museum of galerie als een bespeelbaar object.

In 2004 had het een korte privé-tentoonstelling in het COBRA Museum in Amstelveen, waar internationale museumbezoekers het aan kleine tafels speelden in combinatie met enkele voorstellingen van professionele acteurs.

OMFDKMW is in basis een aanklacht tegen de leugen en de valse belofte.
De bladzijden van het script zijn dan ook beschilderd in de traditie van de Apache-indianen.
Het garandeert de veilige terugkeer uit de strijd.

Het gebruik van een schaakklok zou goed passen bij het beladen karakter van dit duel met woorden.

De dialoog vereist een langzaam maar uitdagend ritme.
Niet nerveus, maar vol spanning.
In werkelijkheid was het precies dat.
Het is een voortdurend aftasten met veel tijd tussen de zinnen.Special edition

€ 35,00

01-50 copies


First edition

€ 21,00

51-250 copies


230 x 300, 62 pages

Soft cover


Published in 2004
by RODIN
Special edition

€ 35,00

01-50 copies


First edition

€ 21,00

51-250 copies


230 x 300, 62 pages

Soft cover


Published in 2004
by RODIN