An ode to our faithful four-legged friends

Beertje, Floris en Jacob


An ode to our faithful four-legged friends

An ode to our faithful four-legged friends.  Beertje, Floris and Jacob.

For many, many years they were close companions.

When our son Hans passed away in 2011, Beertje and especially Floris were our lifelines in the emotional storm.

Especially since our hearts hold many loving moments of those two with Hans.

Dachshund Jacob then joined the pack. A girl with a boy’s name.

How modern can you be.

Every walk with these three characters produced at least one anecdote.

Jacob emerged as the darling of every single hiking area.

Everyone knew her by name and she was welcomed from afar.

When you have been hiking so exuberantly with the three of you for ten years you don’t realize at the time how special it is.

How special it was, I must say, because in the beginning of last year we lost both Beertje and Floris shortly after each other.

The close bond with Hans made the loss hurt twice as hard.

Now it was Jacob’s duty to keep the walks an experience.  She did that for over a year. Until last week.

Beertje, Floris and Jacob. A special trio.

Een ode aan onze trouwe viervoeters. Beertje, Floris en Jacob.

Vele, vele jaren waren zij innige kameraden.

Na het overlijden van zoon Hans in 2011 waren Beertje en met name Floris onze levensaders in de emotionele storm.

Zeker ook omdat onze harten vele liefdevolle momenten van die twee met Hans bevatten.

Teckel Jacob voegde zich vervolgens bij de roedel. Een meisje met een jongensnaam.

Hoe modern kun je zijn.

Elke wandeling met deze drie karakters leverde wel een anekdote op.

Jacob ontpopte zich tot de lieveling van elk afzonderlijk wandelgebied.

Iedereen kende haar bij naam en ze werd van verre verwelkomd.

Als je tien jaar zo uitbundig met z’n drieën wandelt besef je op dat moment eigenlijk niet hoe bijzonder het is.

Hoe bijzonder het was, moet ik zeggen, want begin vorig jaar verloren we kort na elkaar zowel Beertje als Floris.

Door de innige verbondenheid met Hans kwam dat verlies dubbel zo hard aan.

Nu was het de plicht van Jacob om de wandelingen een belevenis te houden. Dat deed ze ruim één jaar. Tot vorige week.

Beertje, Floris en Jacob. Een bijzonder drietal.